Thứ Tư, ngày 13 tháng 10 năm 2010

LINK SHIP ROM WM6.1 (WWE) CHO HTC DIAMOND


★ LINK SHIP ROM WM6.1 (WWE) CHO HTC DIAMOND ★

Trong Topic này dành để cập nhập và giới thiệu Link tải các phiên bản Ship ROM (ROM chính hãng) cho HTC Diamond.

- HTC P3700, HTC P3701, HTC P3702, HTC Touch Diamond, HTC Touch Diamond P3702, HTC Touch Diamond (White Gold Edition)
- Orange & HTC Touch Diamond
- Swisscom & HTC Touch Diamond
- Vodafone & HTC Touch Diamond
- Dopod S900 (Touch Diamond
- O2 Xda Diamond, O2 Xda Ignito
- T-Mobile MDA Compact IV
- EMobile Emonster S21HT
- NTT DoCoMo PRO series HT-02A


1/ HTC_WWE_2.03.405.3_Radio_1.09.25.23:
ROM của HTC, khu vực Europe, ngôn ngữ WWE.
- OS: 2.03.405.3
- Radio: 1.09.25.23
Link tải:


2/ HTC_WWE_EastEurope_2.03.479.2_Radio_1.09.25.23:
ROM HTC, khu vực Đông Âu, ngôn ngữ WWE.
- OS: 2.03.479.2
- Radio: 1.09.25.23
Link tải:


3/ HTC_Asia_WWE_2.03.707.2_Radio_1.09.25.23:
ROM HTC, khu vực châu Á, ngôn ngữ WWE.
- OS: 2.03.707.2
- Radio: 1.09.25.23
Link tải:


4/ Telstra_WWE_2.07.841.2_Radio_1.09.25.26:
ROM của Telstra, ngôn ngữ WWE.
- OS: 2.07.841.2
- Radio: 1.09.25.23
Link tải:


5/ O2_UK_2.10.206.1_Radio_1.13.25.24:
ROM của O2-UK, ngôn ngữ WWE.
- OS: 2.10.206.1
- Radio: 1.13.25.24
Link tải:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét